Arts Digital Service

Silver Surfer Computer Service is een onderdeel van Arts Digital Service. Andere onderdelen van Arts Digital Service zijn;

  • ArtSupport

  • ArtSoftware

  • ArtSeo

  • ArtSocial

  • ArtService

ArtSupport

ArtSupport is een onderdeel die zich specialiseert in de ondersteuning van digitale producten voor particulieren, ZZP-ers en het MKB. In deze ondersteuning wordt de hardware verkoop uitgesloten.


ArtSoftware

Het onderdeel ArtSoftware specialiseert zich in het maken van;

  • Websites Hier wordt gekeken naar het registreren van een domein naam, het zoeken naar de beste server voor uw website en oplossingen gevonden voor het creëren van de website. Dit kan met een bestaand CMS (Content Management Systeem) gebeuren zoals Google sites, Drupal, Joomla, Wordpress etc. of van geheel van de grond af geprogrammeerd worden.

  • Databases; Het creëren van een database structuur voor uw data opslag en query's

  • Scripting; Voor het automatiseren van taken bijvoorbeeld het parsen van bestaande data naar een nieuwe database omgeving.

ArtSeo

Hier wordt gewerkt aan SEO (Search Engine Optimalisation) het optimaliseren van uw website zodat deze in bijvoorbeeld Google, Yahoo of Bing zo hoog mogelijk in de zoekresultaten komt. Dit is handig als u vertrouwt op de zoekresultaten om handel of werk te genereren.


ArtSocial

Hier wordt gebruik gemaakt van sociale netwerken zoals FaceBook, Instagram, LinkedIn,Twitter of Pinterest om uw product aan te prijzen, klanten te zoeken en contacten te leggen.


ArtService

Omdat wij ook graag wat terug geven aan de omgeving, werken wij samen met buurthuizen in de omgeving. Ook wordt samengewerkt met stichting SIZA om tegen gereduceerd tarief cursus te geven.